Office 02-190-1924 to 25

Contact us

ติดต่อเรา

บริษัท ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
PATPAT ENGINEERING CO.,LTD.

รับติดตั้งปั๊ม และออกแบบการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต้งปั๊มใหม่ หรือการติดตั้งแทนที่ปั๊มตัวเดิม รวมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปั๊มน้ำของท่าน


ติดต่อแผนกเครื่องสูบน้ำ

(+66)94 694 5982 - คุณภาณุพงศ์

(+66)92 283 9395 - คุณอภิสิทธิ์

ติดต่อแผนกงานระบบน้ำเสียและงานโครงสร้าง

(+66)62 459 4566 - คุณอภิชาติ

ติดต่อแผนกงานระบบไฟฟ้า

(+66)87 814 5620 - คุณสมบูรณ์


สำนักงานใหญ่ (HEAD OFFICE)

ที่อยู่ : (โครงการ SPK Factory) เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 4 ถนน 345 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel : (+66) 2190 1924-25

Fax : (+66) 2190 1926

patpat.engineering@gmail.com


สาขา นครราชสีมา

ที่อยู่ : เลขที่ 761 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา ถนนราชสีมา-โชคชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3000

Tel : (+66) 4400 1002

Mobile : (+66)96 782 9353

patpat.engineering@gmail.com

Map สาขา นครราชสีมา