HOTLINE 065-535-6228

Our Products

Rotary Drum Screen

เครื่องดักขยะอัตโนมัติที่ใช้ติดตั้งในระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียเข้าสู่เครื่องดักขยะโดยการปั๊มเข้าสู่ถังกระจายน้ำภายในเครื่องจักรที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของหน้าตะแกรง ที่มีลักษณธเป็นตะแกรงทรงกระบอก โดยตะแกรงนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณtป้องกันการอุดตัดของเศษขยะ โดยมีลักษณะเป็นลิ่ม(Trapezoid- section) ตะแกรงทรงกระบอกนี้จะทำการหมุนอย่างช้า ๆ เพื่อให้ไปด้านหน้าเพื่อให้ขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียติดที่ด้านหน้าตะแกรง โดยที่ปลายอีกด้านหนึ่งมีใบมีดปาดตะกอนออกจากผิวของตะแกรง และมีน้ำล้างหน้าตะแกรงเพื่อให้เกิดความสะอาด และน้ำเสียที่แยกขยะออกแล้วผ่านทะลุเข้าสู่ตะแกรงทรงกระบอกด้านในลงสู่ช่องออกด้านล่างของตะแกรงเพื่อออกไปสู่ขบวนการถัดไป