HOTLINE 065-535-6228

Our Products

Bar Screen

เป็นถังบำบัดรุ่นยอดนิยม ที่ออกแบบเพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประกอบด้วยส่วนแยกตะกอน ส่วนเติมอากาศ และส่วนตกตะกอน ออกแบบให้ได้ค่า BOD <= 20 mg/l และ SS <= 30 mg/l ตามข้อกำหนดของกฏหมายควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งอาคาร มีขนาดรองรับปริมาณน้ำเสียชุมชนตั้งแต่ 10-500 cum / day


" การบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนขนาดใหญ่รายแรกของไทย "
เราเป็นผู้ผลิตเครื่องโอโซนที่มีขนาดใหญ่
"500 – 1500 g/hr."


"สามารถบำบัดน้ำเสียได้ในปริมาณมาก ๆ และลดเวลาในการบำบัด "
ประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้ออกซิเจนในการผสม
คุณสมบัติโอโซน .. มีลักษณะในการฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำเสีย
ให้คุณมากกว่าการบำบัดน้ำเสีย


ปัจจุบันมีการออกแบบระบบบำบัดหลายรูปแบบ
เราใช้ระบบโอโซนเข้ามา เพื่อช่วยในการลดเวลา ลดพื้นที่ ลดกลิ่น
สาเหตุที่ไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย
" เนื่องจากราคาเครื่องโอโซนสูงมาก ราคาออกซิเจนในการผสมสูงมาก "
" ทำให้ต้นทุนในการบำบัดสูง "
>> แต่เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ <<


งานติดตั้งระบบน้ำเสีย
**การออกแบบระบบนั้นสำคัญมากเพื่อให้เหมาะสมและทำงานดีที่สุดเรา
**เรามีทีมงานติดตั้งอุปกรณ์ และ ออกแบบเพื่อความสะดวก
**เรารับเทิร์นคีย์ งานระบบน้ำเสียเพื่อประโยชน์สูงสุด


คุณเคยเจอปัญหานี้ไหม
" ระบบบำบัดไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ทัน "
" สิ้นเปลืองพื้นที่ในการพักน้ำ "
" อุปกรณ์ในระบบใช้งานได้ไม่เต็มที่ "
" หลังจากหมดประกัน หาอะไหล่เครื่องไม่ได้ "


>> เราช่วยคุณได้ <<
>> เรามีบริการพิเศษสำหรับการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ <<
>> รับบริหารจัดการน้ำเสียให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ <<
>> ค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับค่าน้ำยาเคมี เวลา,พื้นที่,ที่เสียไป <<