HOTLINE 065-535-6228

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สหพัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SAHAPAT COPORATION CO.,LTD.

บริษัทสหพัฒน์ คอปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในงานสิ่งแวดล้อมในงานออกแบบก่อสร้าง ปรังปรุง และ งานออกแบบ ระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตประปา จำหน่ายอุปกรณ์ภายในระบบน้ำทุกชนิด

  • รับเหมาเทิร์นคีย์ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

  • เครื่องจักร ระบบบำบัดน้ำเสีย

  • เครื่องจักร ระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย

  • ถังน้ำสำเร็จรูป

  • ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ฟรี !!

  • ผลงาน และ บริการ