HOTLINE 065-535-6228

บริษัท สหพัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญงานสิ่งแวดล้อมในงานออกแบบก่อสร้าง ปรังปรุง และ งานออกแบบ ระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตประปา จำหน่ายอุปกรณ์ภายในระบบน้ำทุกชนิด

ระบบบำบัดน้ำเสียโดยการเติมอากาศในน้ำ ด้วยเครื่องกำเนิดโอโซน ขนาดใหญ่ 1500 g/Hr พร้อมทั้งบริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีผู้ควบคุมระบบบำบัด มลพิษ ทางน้ำอากาศ และ กากของเสียอุตสากรรม ภายใต้การดำเนินงานของ คณะทำงานที่มีประสบการณ์ความสามารถ และมีประสิทธิภาพได้ช่วยกันสร้างคุณภาพงานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ดี จำเป็นต้องมีข้อมูลอยู่ 2 ส่วน หากไม่ทราบข้อมูลการออกแบบจะเกิดปัญหา เช่น งบประมาณมากเกินไป งบประมาณบานปลาย ออกแบบผิด หลังสร้างเสร็จค่าน้ำไม่ผ่าน ติดตั้งไม่ได้ ต้องรื้องาน ระบบบำบัดสร้างไม่เสร็จ เสียทั้งเงิน เสียเวลา ทางเราจึงจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ ก่อนที่จะขอเข้าพบเพื่อดูหน้างาน

การออกแบบจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลออกแบบ มี 2 ส่วน

1 : ปริมาณน้ำเสีย เช่น 10 ลบ.ม /วัน
2: คุณภาพของน้ำเสีย เช่น BOD, COD, TDS,SS เป็นต้น

ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย รับสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย

การบำบัดน้ำเสียคืออะไร?

การบำบัดน้ำเสียหมายถึงการกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำจึงมีหลายวิธี การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป จะเริ่มจากบ่อดักไขมัน บ่อเติมอากาศ และบ่อตกตะกอนแต่จะพบปัญหาเมื่อในน้ำมีอิมัลชันผสมอยู่เพราะบ่อดักไขมันไม่สามารถแยกน้ำมันออกจากน้ำอิมัลชัน จึงทำให้บ่อเติมอากาศมีปัญหาเมื่ออิมัลชันไปหุ้มตะกอนจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เมื่อถึงระบบตกตะกอนตะกอนจุลินทรีย์ที่โดนอิมัลชันหุ้มไว้จะลอยตัวขึ้นบนผิวน้ำทำให้เกิดแก๊สไข่เน่าส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณใกล้เคียง และน้ำเสียที่มีค่ากรดเบสเข้มข้นต้องผ่านการการบำบัดทางเคมีที่เสียงอันตรายต่อบุคคลากรในการเติมสารเคมีและสารเคมีตกค้าง การเลือกวิธีการบำบัดและเทคโนโลยีในการบำบัด จะต้องคำนึงถึงลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง พื้นที่บำบัด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับน้ำเสียในสถานที่นั้น ๆ จึงจะได้น้ำที่สะอาดผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยทิ้ง

การบำบัดน้ำเสียในบ่อบําบัดน้ําเสียด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

Home | About us | Service | Products | Contact us
เลขที่ 89/502 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : (+66) 65 535 6228
(+66) 96 782 9353
(+66) 87 814 5620
Fax : (+66) 2190 1926
wastewaterthailand@gmail.com